تشریح برنامه علمی مدیریت و توسعه پایدار دریاچه ارومیه، یاری دانشگاه آزاد اسلامی برای بهبود شرایط حوضه آبریز دریاچه ارومیه

به گزارش مجله پیامکی، برنامه علمی مدیریت و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار حوضه آبریز دریاچه ارومیه یکی از برنامه های علمی نظام پایش آزاد است که دانشجویان می توانند رساله و انتها نامه های خود را در این حوزه انتخاب نمایند تا گامی برای حل مسائل کشور بردارند.

تشریح برنامه علمی مدیریت و توسعه پایدار دریاچه ارومیه، یاری دانشگاه آزاد اسلامی برای بهبود شرایط حوضه آبریز دریاچه ارومیه

اگر علاقمند به دریافت بهترین خدمات هزینه تحصل در استرالیا هستید با ما همراه شوید، با مجری مستقیم ویزای تحصیلی استرالیا، با دریافت مشاوره رایگان از مجربترین تیم مهاجرتی استرالیا، بهترین مسیر را به سوی دانشگاه های استرالیا انتخاب کنید.

گروه دانشگاه خبرگزاری خبرنگاران- محدثه حسینی؛ طرح پژوهش اثرگذار یکپارچه شبکه ای (پایش) در دانشگاه آزاد اسلامی در راستای اجرای سند دانشگاه اسلامی است و بر اساس راهبردهای ساماندهی نظام موضوعات پژوهش ها، انتها نامه ها، رساله ها و فرآیند راهنمایی کارآمد جهت برطرف نیازهای مادی و معنوی جامعه اسلامی با تأکید بر پیوستگی آموزش و پژوهش و با رویکرد احصای چالش ها و اولویت های پژوهشی تراز اول کشور اجرایی شده و که این طرح به صورت مستدام در حال به روزرسانی است.

طرح پایش آزاد در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی مخفف پژوهش اثرگذار یکپارچه شبکه ای دانشگاه آزاد اسلامی است که هدف آن تبدیل چالش های کلان کشور به زمینه های پژوهشی است که استاد و دانشجو بتوانند بر اساس آن موضوع انتها نامه و یا رساله تعریف نمایند.

بر اساس نظام پایش آزاد، واحدهای ویژه نیز مانند دانشگاه های آزاد اسلامی هر واحد استانی در یک موضوع خاص پیشران شده تا به حل چالش های کشور یاری نمایند.

در نظام پایش دانشجویان در کنار اینکه بر اساس علاقه خود موضوعی را موردمطالعه قرار دهند، در برطرف مسائل کشور نیز سهیم می شوند، در این شرایط است که دانشجو احساس مفید واقع شدن پژوهش و مطالعه خود را دارد.

احیای دریاچه ارومیه با مشارکت جامعه محلی/ خطر خشک شدن دریاچه ارومیه کاهش یافت

این می تواند مبنایی باشد تا در مقطع دکتری موضوع رساله خود را با دقت بیشتری انتخاب کند و پژوهشی اثرگذار انجام دهد. هم چنین نظام پایش به صورت شبکه ای در حال انجام است که موقعیت جغرافیایی استاد و دانشجو حائز اهمیت نیست. دانشجویان و اساتید در سامانه ای با یکدیگر ارتباط برقرار می نمایند و در صورت رسیدن به توافق می توانند به ادامه فعالیت خود بپردازند.

دریاچه ارومیه، عظیم ترین دریاچه داخلی ایران، عظیم ترین دریاچه آب شور در خاورمیانه، و ششمین دریاچه عظیم آب شور جهان است. این دریاچه از اواسط دهه 80 آغاز به خشک شدن کرد و امروزه درخطر خشک شدن کامل قرار گرفته است. بعضی کارشناسان محیط زیست پیش بینی می نمایند در صورت خشک شدن این دریاچه هوای معتدل منطقه تبدیل به هوای گرمسیری با بادهای نمکی خواهد شد و زیست محیط منطقه تغییر خواهد نمود.

علاوه بر نمک بسیاری از آلودگی ها شامل فلزات سمی سنگین مورداستفاده در صنعت و مواد سمی مورداستفاده در کشاورزی به آب های سطحی و زیرسطحی مرتبط با دریاچه نفوذ نموده و در صورت خشک شدن دریاچه بسیاری از مواد سمی هوازی شده و خطرات بیماری های تنفسی برای زیست بوم و مردم منطقه به وجود خواهد آورد.

دریاچه ارومیه یکی از چالش های کشور است که در مورد این دریاچه دو برنامه علمی (برنامه علمی احیای دریاچه ارومیه و برنامه علمی مدیریت و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار حوضه آبریز دریاچه ارومیه) تدوین و تهیه شده است.

برنامه علمی احیای دریاچه ارومیه بر عهده دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه و مجری آن نصرت آقازاده است. هم چنین محمدابراهیم رمضانی مجری برنامه علمی مدیریت و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار حوضه آبریز دریاچه ارومیه است.

راه اندازی مرکز تحقیقات مدیریت توسعه پایدار حوضه آبریز دریاچه ارومیه

مرکز تحقیقات مدیریت توسعه پایدار حوضه آبریز دریاچه ارومیه با سه هدف اصلی معرفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز به عنوان مرکزی فعال، توانمند و نقش آفرین و اثرگذار در امر مدیریت توسعه پایدار و یاری به احیای دریاچه ارومیه و ارائه نماینده خدمات فنی و مهندسی، پژوهشی، آموزشی در ارتباط با مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار در شمال غرب کشور، ظرفیت سازی و تشکیل تیم های تخصصی و علمی با استادان گروه های تخصصی دانشگاه و کارشناسان و مدیران در مرکز و انجام طرح ها و پروژه های مدیریت و مهندسی محیط زیست، توسعه پایدار برای بهبود شرایط محیط زیست، توسعه پایدار در حوضه آبریز دریاچه ارومیه در سال 1397 و در واحد تبریز راه اندازی شد.

برنامه علمی مدیریت و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار حوضه آبریز دریاچه ارومیه

تا به امروز 41 چالش مهم و اولویت دار و نزدیک به 3 هزار زمینه پژوهشی حوضه آبریز دریاچه ارومیه با کوشش اساتید، نمایندگان و کارشناسان خبره سازمان های ذی نفع و ذی ربط در قالب 5 کارگروه تخصصی طی 20 ماه گذشته در مرکز تحقیقات مدیریت توسعه پایدار حوضه آبریز دریاچه ارومیه دانشگاه آزاد اسلامی تبریز احصا شده است.

بر اساس رویکرد این دانشگاه و به منظور یاری به بهبود شرایط محیط زیست اجتماعی، مالی و اکولوژیکی و رسیدن به توسعه پایدار در حوضه آبریز دریاچه ارومیه در مواجهه با بحران های منطقه و بهره گیری اثربخش از ظرفیت دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه محیط زیست و توسعه پایدار، مرکز تحقیقات مدیریت توسعه پایدار حوضه آبریز دریاچه ارومیه دانشگاه آزاد اسلامی تبریز به عنوان دبیرخانه برنامه علمی مدیریت و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار حوضه آبریز دریاچه ارومیه معین شده است.

به گفته محمد علی اکبری رئیس دبیرخانه پایش آزاد دانشگاه آزاد اسلامی، برنامه علمی مدیریت و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار حوضه آبریز دریاچه ارومیه، باهدف نقش آفرینی این دانشگاه به عنوان مرکزی برای حل مسئله و مسائل جامعه، فراهم سازی زمینه و بستر لازم و مناسب جهت ایجاد بانک اطلاعات، ساماندهی، راهنمایی و راهنمایی پژوهش ها و مطالعات در امر مدیریت و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار (شامل امور آب، خاک، شاخه های مختلف کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی، امور و موضوعات اجتماعی و مالی و سلامت) تدوین شده است.

وی معتقد است که این برنامه علمی، بعد از شناسایی، معین و اولویت بندی چالش ها، ارائه راهبردها، نتایج و دستاوردهای تحقیق و مطالعه زمینه های پژوهشی، قادر است در مرحله اجرای برنامه های عملیاتی و آموزشی و کاربردی، کیفیت زیست، ارائه برنامه و راه چاره و ایجاد سازوکار و ساختار پژوهش اثرگذار یکپارچه شبکه ای (پایش) برای بهبود شرایط شاخص های محیط زیست و توسعه پایدار در حوضه آبریز دریاچه ارومیه یاری کند.

محمدابراهیم رمضانی مجری نظام موضوعات مدیریت و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار حوضه آبریز دریاچه ارومیه و رئیس مرکز تحقیقات مدیریت توسعه پایدار حوضه آبریز دریاچه ارومیه دانشگاه آزاد اسلامی در مصاحبه به خبرنگار خبرگزاری خبرنگاران می گوید که این برنامه علمی، تنها طرح درون دانشگاهی، در کنار چهار طرح تحقیقاتی برون دانشگاهی و در حال انجامی این مرکز تحقیقات است که بیش از 50 متخصص حوزه های مختلف محیط زیست، کشاورزی، فنی مهندسی، علوم انسانی و هنر شمال غرب کشور با آن همکاری داشته و هم اکنون بر اساس دستورالعمل اجرای نظام پایش آزاد، در قالب هفت شورای دانشی شامل کشاورزی، هنر، علوم پایه، علوم اجتماعی، علوم مهندسی، علوم انسانی و علوم پزشکی، نسبت به انجام توضیح وظایف موظفی تبیین شده در دستورالعمل مربوطه فعالیت می نماید.

چالش های احصا شده این برنامه علمی

ریزگردها و اثرات منفی آن، فرونشست دشت ها، بهره برداری ناپایدار از محصولات فرعی مراتع و جنگل ها، تخریب و تغییر کاربری اراضی در مراتع و جنگل ها، چرای مازاد بر ظرفیت در مراتع، کاهش فراوری علوفه در مراتع، شیوع آفات و بیماری گیاهان مراتعی مرتعی و جنگلی، نابودی گیاهان اندمیک مراتع، آتش سوزی در مراتع و جنگل ها، کاهش ذخایر ژنتیکی در جنگل ها و مراتع، عدم رونق طبیعت گردی پایدار، نبود آموزش و سیستم برنامه ریزی و مدیریت مناسب، آلودگی محیط زیست سکونتگاه های انسانی، ناکارآمدی مدیریت پسماند، وجود آلودگی منظر و صدا، مسائل زیست محیطی و توسعه پایدار در عمران از جمله عناوین چالش های برنامه علمی مدیریت و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار حوضه آبریز دریاچه ارومیه است.

همچنین شهرسازی و معماری، آلودگی منابع آب و فاضلاب، مسائل ساختاری، مدیریت منابع، فناوری و آموزش و پژوهش، آلودگی خاک، خشک سالی، تغییر اقلیم، اثرات نامطلوب تغییر اقلیم بر امنیت غذایی، اتلاف آب در بخش کشاورزی، کشت مناسب برای شرایط کم آبی، الگوی تناوبی نامناسب، کشت مناسب برای شرایط شوری، بالا بودن ریسک در بخش کشاورزی، پایین بودن رشد بخش کشاورزی، شوری خاک، کاهش تنوع زیستی میکروبیوم خاک، عدم وجود برنامه مدیریتی مرتع داری، تأثیر منفی عوامل محیطی بر سلامت ساکنین، عدم مشارکت محلی ساکنین روستایی، ضعف دانش و آگاهی مشارکت، توسعه نیافتگی اقتصاد روستایی، سطح درآمد پایین و اشتغال ناپایدار، فقر و معیشت ناپایدار، نارسایی های حاکمیتی، مخاطرات سرمایه گذاری، بازدهی پایین اقتصاد انرژی، هزینه های بالای مالی سلامت و بهداشت از دیگر چالش های تدوین شده این برنامه علمی است.

4084/

منبع: خبرگزاری دانشگاه آزاد آنا
انتشار: 9 آبان 1399 بروزرسانی: 9 آبان 1399 گردآورنده: smslovely.ir شناسه مطلب: 1183

به "تشریح برنامه علمی مدیریت و توسعه پایدار دریاچه ارومیه، یاری دانشگاه آزاد اسلامی برای بهبود شرایط حوضه آبریز دریاچه ارومیه" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تشریح برنامه علمی مدیریت و توسعه پایدار دریاچه ارومیه، یاری دانشگاه آزاد اسلامی برای بهبود شرایط حوضه آبریز دریاچه ارومیه"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید