ابلاغ شیوه نامه نحوه صدور پروانه ساختمانی در کاربری های خدماتی

به گزارش مجله پیامکی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، از ابلاغ شیوه نامه نحوه صدور پروانه ساختمانی برای زمین ها و املاک واقع در کاربری های خدماتی توسط معاون شهرسازی و معماری اطلاع داد.

ابلاغ شیوه نامه نحوه صدور پروانه ساختمانی در کاربری های خدماتی

جهت دریافت خدمات بازسازی ساختمان با گروه ساختمانی آبان در ارتباط باشید.

به گزارش گروه اجتماعی خبرنگاران، عبدالرضا گلپایگانی، در مورد شیوه نامه صدور پروانه ساختمانی املاک واقع در کاربری های خدماتی گفت: این شیوه نامه به استناد قانون تعیین شرایط املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها تنظیم شده و هدف از ابلاغ آن تسهیل فرآیندها، افزایش رضایت شهفرایندان و کاهش شکایات در مراجع قضایی است؛ همچنین زمینه اجرای آراء قطعی شعبات دیوان عدالت اداری را که در گذشته صادر کرده اند فراهم می نماید.

وی اضافه کرد: با توجه به الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی، اجرای قوانین موضوعه و آرائی که پیش از این در شعب دیوان عدالت اداری صادر شده اند، این شیوه نامه به مناطق 22گانه شهرداری تهران ابلاغ شده است.

معاون شهردار تهران در ادامه گفت:تعامل اثربخش با مسئولان قضایی به ویژه دیوان عدالت اداری یکی از اهداف مهم این شیوه نامه است، تا با در نظر دریافت آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری و سایر قوانین ذیربط، پروانه ساختمانی برای زمین ها و املاک واقع در کاربری های خدماتی صادر گردد.

گلپایگانی اضافه کرد: از این پس در صورت مراجعه مالکان زمین ها و املاک واقع در طرح های خدماتی، همزمان با جمع بندی و تکمیل مدارک و مستندات هر یک از پفراینده ها و در نظر دریافت زیرپهنه قرار گیری ملک پروانه ساختمانی صادر می گردد و با در نظر دریافت سایرضوابط و مقررات، پروانه ساختمانی با حفظ کاربری مصوب و تثبیت شده خدماتی و با رعایت کلیه ضوابط و مقررات شهرسازی ومعماری صادر می گردد.

گلپایگانی تأکید کرد: در صورتیکه زمین ها و املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها با رأی صادر شده از سوی شورای اسلامی شهر باغ شناخته شده باشد و یا طبق سند مالکیت زمین کشاورزی باشد، رعایت کلیه ضوابط و مقررات و مصوبات قانونی و مقرر در مورد باغ ها و زمین های مزروعی الزامی است.

وی اضافه کرد: در تمامی پهنه های R.، M. و S. زمین ها و املاک با کاربری های تثبیت شده خدماتی و فضای سبز، ملاک عمل صدورپروانه ساختمانی، اعمال ضوابط ومقررات زیرپهنه طرح تفصیلی مصوب تا سقف حداکثر 120 درصد تراکم پایه و حداکثر در سه طبقه با درنظر دریافت ضوابط خاص هر پهنه و اندازه های تعیین شده در مساحت اراضی و عرض گذر و همچنین محدودیت های ارتفاعی و الزامات مقرر و با دریافت استعلام های مورد احتیاج در فرایند و فرآیند اداری خواهد بود و بر اساس این ابلاغیه رعایت و اعمال کلیه حرائم و محدودیت های قانونی ومصوب اعم از امنیتی، میراث فرهنگی و بافت های ارزشمند سبز، تاریخی، روستائی، معاصر و ... و موارد تأکید شده در ضوابط و مقررات طرح تفصیلی مصوب در فرایند وفرآیند صدور پروانه الزامی است.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران اضافه کرد: هم چنین صدور پروانه در پهنه های S. 221 , S. 222 و زمین های ذخیره توسعه و نوسازی شهری صرفاً بر اساس مصوبات ملاک عمل کمیسیون ماده پنج و شورای عالی شهرسازی و معماری و دستورالعمل های مراجع قانونی و رعایت کلیه مفاد و فرایند اداری تعیین شده آن خواهد بود.

گلپایگانی گفت: کاربری های خدماتی تثبیت و پیش بینی شده در طرح های شهرک ها و مجموعه های مسکونی دارای مصوبات خاص کمیسیون ماده پنج و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران واقع در تمامی پهنه های اعلامی از این دستورالعمل مستثنی هستند و از جمله شروط تأکیدی و الزام آور صدورگواهی انتها کار اینگونه مجموعه ها، اجرای تمامی فضا های خدماتی مصوب و ملاک عمل خواهد بود.

وی اضافه کرد: زمین ها و املاک واقع در طرح شبکه معابر که تمام و یا بخش اعظم آن ها در طرح هستند و شرایط ساخت و ساز در باقیمانده امکان پذیر نیست، به دلیل اهمیت حفظ، کنترل و توسعه معابر شهری و خدمات رسانی به عموم شهفرایندان، پس از احراز ضرورت اجرای طرح با هماهنگی معاونت حمل ونقل و ترافیک از سوی اداره کل شهرسازی و طرح های شهری، نسبت به تملک و پرداخت حقوق مالکانه به وسیله سازمان املاک و مستغلات اقدام می گردد.

گلپایگانی گفت: در تمامی پهنه های اصلی G. در صورت اجرای طرح مصوب فضای سبز و درختکاری و محوطه سازی و استفاده و بهره برداری عمومی به عنوان فضای سبز و پارک های شهری و جنگلی و مراکز سبز تفریحی و تفرجی و شکل گیری آن در محل، ضمن تاکید بر نگهداری و حفظ فضای سبز تجهیز شده و پرهیز از انجام هرگونه اقدام اجرائی، مراتب به همراه کروکی و گزارش مصور و مستندات مربوطه و اخذ پیشنهادات تعیین مالکان وذینفعان قانونی، جهت تعیین تکلیف حقوق مالکانه باید به سازمان املاک ومستغلات شهرداری تهران معرفی گردد.

وی در ادامه اضافه کرد: صدور پروانه در زمین ها و املاک واقع در پهنه حفاظت سبز و باز و پهنه های اصلی G. 11و G. 12 به عنوان پارک های شهری، در صورتی که در وضع موجود محل طرح مصوب فضای سبز در مهلت مقرر قانونی در زمین ها و املاک به اجراء در نیامده باشد، صدور پروانه ساختمانی تنها با رعایت ضوابط ومقررات پهنه مجاور و ساخت وساز های غالب به انجام رسیده در راستای گذر و حد سقف تراکم 120 درصد و سقف حداکثر تا 3 طبقه، ضمن تهیه کروکی وگزارش دقیق وضع موجود محل وعکس های مربوطه و آرشیو آن در سامانه شهرسازی و اخذکلیه استعلام های مورد و رعایت تمامی الزامات مقرر در مصوبات کمیسیون ماده پنج و شورای عالی شهرسازی و معماری و دستورالعمل های ابلاغی و مصوبات قانونی وملاک عمل در فرآیند صدور پروانه و با حفظ کاربری مصوب، بلامانع خواهد بود.

معاون شهرسازی و معماری گفت: در تمامی پهنه های اصلی G. 21 به عنوان فضای سبز خصوصی و باغ ها و اراضی مزروعی و زیر پهنه های G. 211 - G. 212- G. 213 و در پهنه های G. 32 به عنوان پهنه های سبز و باز ویژه و زیر پهنه های مربوط به آن G. 321و G. 322، صدور پروانه ساختمانی تنها با رعایت ضوابط و مقررات و مصوبات قانونی و مقرر در مورد باغ ها و زمین های کشاورزی (اراضی مزروعی) و پهنه های سبز و باز ویژه و در نظردریافت همه مصوبات کمیسیون ماده پنج و شورای عالی شهرسازی و معماری امکان پذیر خواهد بود.

گلپایگانی اضافه کرد: در ارتباط با پهنه های اصلی G. 31 بعنوان رود دره ها و زیر پهنه های G. 311، G. 312 با تعیینه های باغسار تفرجی رود دره ای و فضا های سبز رود دره ها که در ضوابط و مقررات طرح تفصیلی تأکید شده است هرگونه بارگذاری و طراحی بر اساس توجیه مطالعات زیست محیطی و هیدرولوژیک و طبق طرح های مصوب مجاز است، در این خصوص می بایست با در نظر دریافت مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اقدام گردد.

وی گفت: در این خصوص رعایت تبصره 4 از ماده واحده قانون تعیین شرایط املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها در ارتباط با زمین ها و املاکی که به محدوده شهر پیوسته اند، الزامی خواهد بود.

معاون شهردار تهران اضافه کرد: در هنگام صدور پروانه ساختمانی ضروری است به حقوق مکتسبه اشخاص حقیقی وحقوقی ناشی از صدور انتها کار ساختمانی توسط شهرداری ها در سال های گذشته جهت هریک از اراضی واملاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها توجه و رسیدگی و اقدام لازم انجام گردد.

وی گفت: در صورت درخواست مالکان این گونه زمین ها واملاک، برای توافق با شهرداری و واگذاری بخشی از زمین ها جهت اجرای طرح های عمرانی و خدمات عمومی و ساخت و ساز در باقیمانده زمین، موضوع با تهیه گزارش کارشناسی جهت تصمیم گیری و طی مراحل قانونی به دبیرخانه کمیسیون ماده پنج ارسال خواهد شد.

منبع: خبرگزاری دانشجو
انتشار: 23 دی 1398 بروزرسانی: 29 شهریور 1400 گردآورنده: smslovely.ir شناسه مطلب: 561

به "ابلاغ شیوه نامه نحوه صدور پروانه ساختمانی در کاربری های خدماتی" امتیاز دهید

1 کاربر به "ابلاغ شیوه نامه نحوه صدور پروانه ساختمانی در کاربری های خدماتی" امتیاز داده است | 2 از 5
امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "ابلاغ شیوه نامه نحوه صدور پروانه ساختمانی در کاربری های خدماتی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید